obrazek

 

Referendum Ogólnokrajowe 2023 r.

Głosowanie odbędzie się 15 października 2023 r. między godziną 7:00 a 21:00

https://referendum.gov.pl

 

Kalendarz referendalny

 

do dnia 5 września 2023 r.

·       zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych

do dnia 27 września 2023 r.

·       ustalenie kolejności rozpowszechniania audycji referendalnych

od dnia 29 września 2023 r. do dnia 13 października 2023 r.

·       nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych

w dniu 13 października 2023 r. o godz. 24:00

·       zakończenie kampanii referendalnej

w dniu 15 października 2023 r. w godz. 7:00 - 21:00

·       głosowanie

 

Pytania referendalne

 

Pytanie 1:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Pytanie 2:

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie 3:

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Pytanie 4:

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?