Gmina Kleszczewo leży w powiecie Poznańskim, w środkowej części województwa Wielkopolskiego, na wschód od Poznania. Powierzchnia gminy wynosi 74,8 km2. W jej skład  wchodzi 14 sołectw.

Kleszczewo od północy sąsiaduje z gminą Swarzędz, od południa z Kórnikiem i Środą Wielkopolską, od wschodu z Kostrzynem, od północnego – zachodu  z miastem Poznań.

Gmina ma typowy charakter rolniczy, jednak z wyraźnie określoną perspektywą wielofunkcyjnego rozwoju. Dominacja rolnictwa wynika z bardzo dobrych warunków glebowych. Do szybkich zmian charakteru Kleszczewa przyczyniają się wybudowana autostrada  A – 2 oraz droga ekspresowa S – 5.