Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr 72/2023 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w następującym składzie:

 

1)    Bogdan Kemnitz      – przewodniczący komisji,

2)    Ewa Iczakowska      – sekretarz komisji,

3)    Agata Kaczmarek    – członek komisji.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.