W sprawie:
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kleszczewo na okres od czerwca do grudnia 2024 r.

Data uchwały:
2024-05-16

Numer uchwały:
II/26/2024

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia