W sprawie:
Zwolnienia z podatku od nieruchomości nieruchomości gminnych.

Data uchwały:
2004-11-24

Numer uchwały:
XXVII/126/2004

Podjęta przez:
radę Gminy w Kleszczewie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatków w 2005r.