W sprawie:
Ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Kleszczewo.

Data uchwały:
2005-06-29

Numer uchwały:
XXXV/175/2005

Podjęta przez:
radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Poupływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.