W sprawie:
Upoważnienia Kierownika OPS w Kleszczewie do załątwiania indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Data uchwały:
2005-06-29

Numer uchwały:
XXXV/176/2005

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego