1.      KACZMAREK Wojciech Szczęsny, fizyk, zam. Poznań, nie należy do partii politycznej.

Złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem  służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art.2, art. 4 i art..4a powołanej ustawy

2.      ZIELIŃSKI Marek,  inżynier mechanik, zam. Poznań, członek Partii Demokratycznej-demokraci.pl.

Złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem  służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu  art.2, art. 4  powołanej ustawy

3.      LISIEWICZ Paweł, politolog, zam. Poznań, członek Partii Demokratycznej-demokraci.pl.

Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

4.      KORCZ Maria, przedsiębiorca prywatny, zam. Swarzędz, członek Partii Demokratycznej-demokraci.pl.

Złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam  służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art.2, art. 4 i 4a  powołanej ustawy

5.      GROBELNY Ryszard, technik budowlany, zam. Poznań, nie należy do partii politycznej.

Złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem  służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art.2, art. 4 i art..4a powołanej ustawy

6.      WICHERKIEWICZ Tomasz, nauczyciel akademicki, zam. Poznań, członek Partii Demokratycznej-demokraci.pl.

Złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem  służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art.2, art. 4 i art..4a powołanej ustawy

7.      OLSZEWSKA Halina, przedsiębiorca prywatny, zam. Poznań, członek Partii Demokratycznej-demokraci.pl.

Złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam  służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art.2, art. 4 i 4a  powołanej ustawy

8.      BANASIK Przemysław, menager, zam. Poznań, członek Partii Demokratycznej-demokraci.pl.

Złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem  służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art.2, art. 4 i art..4a powołanej ustawy

9.      GRODZKI Piotr, przedsiębiorca prywatny, zam. Poznań, członek Inicjatywy dla Polski.

Złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem  służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art.2, art. 4 i art..4a powołanej ustawy

10.  TARGOWSKI  Włodzimierz, menager, zam. Lusówko, członek Partii Demokratycznej-demokraci.pl.

Złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem  służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art.2, art. 4 i art..4a powołanej ustawy

11.  MIKOŁAJCZYK Andrzej, technik mechanik, zam. Poznań,  członek Partii Demokratycznej-demokraci.pl.

Złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem  służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art.2, art. 4 i art..4a powołanej ustawy

12.  CHMIEL-SKRZYPCZAK Aleksandra, prawnik, zam. Poznań, członek Inicjatywy dla Polski.

Złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam  służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art.2, art. 4 i 4a  powołanej ustawy

13.  MIERKIEWICZ Krystian student, zam. Poznań,  członek Partii Demokratycznej-demokraci.pl.

Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

14.  FLORCZAK Mirosław, przedsiębiorca prywatny, zam. Poznań, członek Inicjatywy dla Polski.

Złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem  służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art.2, art. 4 i art..4a powołanej ustawy

15.  TATAREK Gabriela, emerytowana nauczycielka, zam. Poznań, nie należy do partii politycznej.

Złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam  służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art.2, art. 4 i 4a  powołanej ustawy

16.  KNOPCZYK Kamila, urzędnik, zam. Mosina, członek Inicjatywy dla Polski.

Złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam  służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art.2, art. 4 i 4a  powołanej ustawy

17.  PLOCH Paweł student, zam. Gliwice, członek Partii Demokratycznej-demokraci.pl.

Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

18.  WALAS Urszula, chemik, zam. Poznań, członek  Inicjatywy dla Polski.

Złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam  służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art.2, art. 4 i 4a  powołanej ustawy

19.  SIEJAK  Rafał, student, zam. Poznań, nie należy do partii politycznej.

Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

20.  TOMCZYŃSKI Krzysztof , student, zam. Poznań, członek Partii Demokratycznej-demokraci.pl.

Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

opracowała
Genowefa Przepióra