W sprawie:
Zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości gminnych

Data uchwały:
2005-11-22

Numer uchwały:
XXXIX/185/2005

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego