W sprawie:
Ustalenia opłaty administracyjnej.

Data uchwały:
2005-11-22

Numer uchwały:
XXXIX/188/2005

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego