W sprawie:
Zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w ramach pomocy de minimis.

Data uchwały:
2006-05-08

Numer uchwały:
XLV/222/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędwoym Województwa Wielkopolskiego