W sprawie:
Wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2002-12-18

Numer uchwały:
III/15/2002

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2003-01-01