W sprawie:
Zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Data uchwały:
2006-10-26

Numer uchwały:
L/250/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego