Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.10.2007 r. 

Lp.

Wykaz  mienia

          Stan na dzień 31.10.2006 r.  

           Stan na dzień 31.10.2007 r.

  X

 Rodzaj terenów

Powierzchnia w  ha

Sposób zagospodarowania

Powierzchnia w  ha

Sposób zagospodarowania

1.

Drogi

111, 7216

49,77 % drogi trwałe

50,23 % drogi gruntowe

118,2979

46.56 % drogi trwałe

53,44 % drogi gruntowe

2.

Tereny budowlane zabudowane

20,1690

1,8284 ha   oddane w użytkowanie          wieczyste

0,6381 ha oddane w użytkowanie

                  (SUR i GS)

1,7802 ha oddane do dyspozycji  

                 Sołectw

20,1297

15,9223 ha   w dyspozycji     gminy

1,8284 ha   oddane w użytkowanie          wieczyste

0,6088 ha oddane w użytkowanie

                  (SUR i GS)

1,7702 ha oddane do dyspozycji  

                 Sołectw

3.

Tereny budowlane niezabudowane

20,6847

20,6737 ha  w dyspozycji  gminy

0,0110 ha  oddane w użytkowanie               wieczyste

19,7907

19,7797 ha  w dyspozycji  gminy

0,0110 ha  oddane w użytkowanie               wieczyste

4.

Grunty rolne

47,2679

17,9323 ha  oddane w  dzierżawę

3,2860 ha   oddane  w dzierżawę     nauczycielom

26,0496 ha    oddane do   dyspozycji                       sołectw

46,1558

16,8202  ha  oddane w  dzierżawę

3,2860 ha   oddane  w dzierżawę     nauczycielom

26,0496 ha    oddane do   dyspozycji                       sołectw

5.

Nieużytki

6,6328

5,6149 ha    w dyspozycji    gminy

1,0179 ha    w dyspozycji    sołectw

6,6328

5,6149 ha    w dyspozycji    gminy

1,0179 ha    w dyspozycji    sołectw

 

Ogółem

206,4760

X

211,0069

XStan mienia komunalnego na dzień 31.10.2007 r.

 

Miejscowość

(obręb geodez. )

Ogólna powierzchnia  (ha)

Drogi (ha)

Tereny zabudowane (ha)

Tereny niezabudowane (ha)

Rolne (ha)

Nieużytki  (ha)

Bylin

9,0520

3,2520

0,6100

              -

4,9800

        0,2100

Gowarzewo

39,4168

26,8109

1,9505

1,8419

8,7335

        0,0800

Kleszczewo

28,7769

10,6037

9,6384

2,7742

5,4506

        0,3100

Komorniki

11,1920

9,0958

1,2458

-

0.6351

        0,2153

Krerowo

12,1050

10,5414

0,4789

0,6358

0,4489

             -

Krzyżowniki

18,6360

4,2671

1,3138

1,5815

11,4736

             -

Markowice

15,2763

8,0955

0,5109

0,9527

0,5623

        5,1549

Poklatki

14,3493

5,3933

0,3060

-

8,3000

        0,3500

Śródka

14,4765

12,1518

0,1129

-

2,2118

             -

Tulce

37,2495

20,9651

1,3483

11,5561

3,3600

        0,0200

Zimin

10,4766

7,1213

2,6142

0,4485

-

        0,2926

Razem

211,0069

118,2979

20,1297

19,7907

46,1558

 6,6328

 

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH GMINY


na dzień 31.10.2007

 

 

Lp.

Urząd Gminy

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2006r.

Zmiana              (+) zwiększenia    (-) zmniejszenie

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2007r.

Sposób zagospodarowania

1.

Grunty

3 265 004

+920 404,50

–24 931,03

4 160 477,47

wg wartości księgowej

2.

Budynek w Kleszczewie

5 402

 

5 058

Archiwum, magazyn sprzętu obrony cywilnej

3.

Budynek biurowy w Kleszczewie

193 781

 

186 920

Biura

4.

Budynek mieszkalny w Krerowie

1 462

 

1 161

Budynek przekazany przez DOKP (1 mieszkanie)

5.

Budynek mieszkalny w Kleszczewie - park

21 407

 

20 852

Oddano w najem Pawlak

6.

Budynek mieszkalny w Kleszczewie – park

45 340

 

44 097

Oddano w najem Pietraszewski

7.

Budynek biurowo-mieszkalny w Kleszczewie

14 067

 

13 790

Biura Ośrodka Pomocy Społecznej

8.

Budynek mieszkalny w Gowarzewie

22 762

 

22 311

1 mieszkanie oddano w najem 29/100

9.

Budynek gospodarczy w Markowicach

0

 

0

Oddano w dzierżawę mieszkańcom

10.

Budynek gospodarczy w Gowarzewie

441

 

378

Oddano w dzierżawę mieszkańcom   Pozostaje 29/100

11.

Budynek przy stadionie sportowym GOKiS w Kleszczewie

24 247

 

23 188

Wydzierżawiono 1 lokal na sklep, część to szatnia i magazyn na sprzęt sportowy

12.

Budynek użytkowy w Tulcach

75 115

+404 481,72

474 028

Pomieszczenia zajmują gabinety lekarskie i zakład Fryzjerski

13.

Strażnica w Kleszczewie

31 817

 

+16 406,43

 

30 667

 

Strażnica w Gowarzewie

178 448

188 746

Pomieszczenia OSP

Strażnica w Krzyżownikach – Śródce

45 511

43 866

oraz sale wiejskie

Strażnica w Komornikach

63 811

62 047

 

Klub OSP w Ziminie

12 356

12 032

 

14.

Wiaty przystankowe (Komorniki, Lipowice, Krerowo, Gowarzewo, Nagradowice, Zimin i Tulce)

1 391

 

330

Na potrzeby komunikacji

15.

Sklep ze świetlicą w Poklatkach

30 750

 

29 850

W dyspozycji Samorządu Wsi

16.

Budynek szkoły z mieszkaniem w Markowicach

1 823

 

1 093

Świetlica wiejska,  oddano w najem 1 lokal na sklep oraz 1 mieszkanie

17.

Budynek w Tulcach Dawna nazwa „Złoty Kłos”

25 793

 

23 655

oddano w najem

18.

Budynek gospodarczy w Kleszczewie

0

 

0

Magazyn OPS

19.

Budynek mieszkalny w Gowarzewie

3 761

 

3 648

1 mieszkanie sprzedano, 1 mieszkanie oddano w najem

20.

Budynek w Nagradowicach  Stanowi współwłasność, udział Gminy wynosi 566/1000

48 167

 

45 309

Lokale wynajęte na prowadzenie działalności: lekarza rodzinnego, stomatologa, apteki.

21.

Budynek użytkowy po poczcie w Krerowie

30 975

 

30 119

Oddany w najem na sklep

22.

Budynek szkoły w Ziminie   Modernizacja ogrzewania

586 339

 

565 736

Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Oddano w użytkowanie

23.

Osadnik, droga i kanalizacja przy Ośrodku Zdrowia w Nagradowicach

0

 

0

Współudział w nieruchomości 566/1000

24.

Nawierzchnia przy Urzędzie Gminy

56 910

 

53 483

Parking

25.

Kanalizacja deszczowa w Ziminie

25 412

 

23 114

Odwodnienie wsi

26.

Chodnik w Nagradowicach, przy skrzyżowaniu dróg

8 209

 

7 525

Chodnik i parking

27.

Droga Komorniki - Bylin

325 739

 

308 793

Do użytku publicznego

28.

Droga w Śródce                

174 095

 

165 076

Do użytku publicznego

29.

Sieć kanalizacyjna etap I 

1 175 266

 

1 114 651

Na potrzeby mieszkańców

30.

Sieć wodociągowa etap I 

365 218

 

346 381

Na potrzeby mieszkańców

31.

Droga w Markowicach

43 686

 

41 542

Do użytku publicznego

32.

Sieć wodociągowa II etap Kleszczewo

216 729

 

206 354

Na potrzeby mieszkańców

33.

Sieć kanalizacyjna II etap Kleszczewo

910 197

 

867 174

Na potrzeby mieszkańców

34.

Ulica Różana w Tulcach z inwestycji

912 024

 

868 188

Do użytku publicznego

35.

Droga w Taniborzu

886 231

 

844 471

Do użytku publicznego

36.

Chodnik w Komornikach

92 318

 

87 968

Do użytku publicznego

37.

Studnia ogrodzenie, nawierzchnia betonowa przy szkole w Ziminie

0

 

0

Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie

38.

Iluminacja kościołów

0

+122 503,44

117 451

 

39.

Chodnik w Komornikach

0

+97 385

93 368

435m

40.

Ulica Fiołkowa Tulce

0

+8 679,84

8 550

 

41.

Ulica Trzecka Gowarzewo

0

+624 291,31

624 291

 

42.

Oświetlenie ul. Leśna Tulce

0

+48 403,31

46 588

 

43.

Dodatkowe oprawy oświetlenia

0

+12 872,98

12 873

Gowarzewo ul. Trzecka, Brzozowa Kleszczewo ul. Sportowa, Śródka-Zimin, Tulce ul. Bukowa, Jaśminowa, Radosna

44.

Urządzenia techniczne w Urzędzie Gminy (część przekazano do jednostek budżetowych)

54 380

- 6 943,00          +29 040,76

51 709

Wyposażenie Urzędu Gminy (gr. IV, VI, VIII)

45.

Sygnalizacja świetlna w Kleszczewie

0

 

0

Dla zwiększenia bezpieczeństwa drogowego

46.

Aparat EKG i sprzęt reanimacyjny

0

 

0

Oddano w użytkowanie lekarzowi rodzinnemu

47.

Plac zabaw w Gowarzewie z inwestycji

5 757

 

3 783

Na potrzeby dzieci mieszkańców wsi

48.

Samochody pożarnicze (7 samochodów)

0

 

0

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

49.

Motopompa

24 829

 

23 806

Oddano do użytkowania OSP Kleszczewo

50.

Poduszka niskociśnieniowa 

17 492

 

16 776

Oddano do użytkowania OSP Kleszczewo

51.

Zestaw narzędzi hydraulicznych

0

 

0

W użytkowaniu OSP Kleszczewo, do ratownictwa drogowego

52.

Aparaty powietrzne 3 szt, cylindry hydrauliczne 2 szt termostat-regulator 1 szt

26 586

 

25 506

Oddano do użytkowania OSP

53.

Tor przeszkód

8 302

 

6 269

Do szkoleń OSP

54.

Plac zabaw Zimin

0

+4 994

14 744

 

 

RAZEM

10 059 350

2 299 463,29

11 827 199

Zakup, zwiększenia

31 874,03

sprzedaż

499 740,00

Umorzenie

Wartość netto środków trwałych

 

 

Lp.

ZAKŁAD KOMUNALNY

Stan netto na dzień  31.10.2006 r.

Zmiana

+zwiększenia

- zmniejszenia

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2007 r.

Sposób zagospodarowania

1.

Kosiarka ręczna – 2 szt.

1.972

 

1.692

Koszenie trawy

2.

Kosiarka ciągnikowa – 3 szt.

14.523

 

12.066

Koszenie trawy

3.

Kosiarka ciągnikowa samojezdna

0

 

0

Koszenie trawy

4.

Wodociąg w Krerowie 7819 mb i hydrofornia

470.610

 

442.117

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

5.

Wodociąg w Gowarzewie 9558 mb                      i hydrofornia + 750 m z inwestycji

567.320

 

533.417

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

6.

Wodociąg w Kleszczewie 3662 mb i hydrofornia

159.101

 

150.353

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

7.

Wodociąg w Tulcach 4950 mb                             i hydrofornia  + 444 m z inwestycji

158.011

 

148.978

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

8.

Autobusy – 10 szt.

Ducato

Ciągniki – 3 szt.

Glebogryzarka

Równiarka

Zagęszczarka

410.624

38.533

0

0

5.561

5.438

 

318.290

22.588

0

0

4.245

2.827

Przewóz pasażerów

 

Utrzymanie porządku na pasach zieleni, w parkach i poboczach dróg

9.

Samochód ŻUK

Samochód ŻUK

0

0

 

0

0

Przewóz osób, części zamiennych              i materiałów

10.

Beczkowóz

0

 

0

Wywóz nieczystości płynnych

11.

Baza (budynki, budowle)

249.816

 

237.397

Zaplecze Zakładu Komunalnego

12.

Kanalizacja sanitarna Tulce

287.014

 

262.316

Sieć kanalizacyjna

13.

Hydrofornia, wodociąg, urządzenia do uzdatniania wody w Nagradowicach

144.021

 

129.484

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

14.

Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, urządzenia do oczyszczania ścieków w Nagradowicach

1.357.657

 

1.282.204

Odbiór ścieków od mieszkańców

15.

Koparko – spycharka BIAŁORUŚ

2.311

 

851

Wykopy przy awariach wodociągów, wykopy melioracyjne

16.

Centrala telefoniczna

0

 

0

Wyposażenie biura

17.

Urządzenie wysokociśnieniowe

2.018

 

1.008

Urządzenie do mycia pojazdów

18.

Kopiarka MINOLTA

1.805

 

1.465

Wyposażenie biura

19.

Zestaw inkasencki

280

 

147

Zestaw służący do inkasowania należności za wodę i ścieki

20.

Komputery

7.545

 

4.552

Wyposażenie biura

21.

Drukarka OKI

931

 

311

Wyposażenie biura

22.

Zatoka autobusowa Markowice

64.976

 

61.625

Do użytku publicznego

23.

Zatoka autobusowa Zimin

49.519

 

46.965

Do użytku publicznego

24.

Pojazd wielofunkcyjny MERCEDES UNIMOG (inwestycje UG)

103.730

 

87.504

Prace porządkowe na terenie gminy

25.

Rejestrator cyfrowy + kamery (inwestycje własne)

28.571

 

22.106

Dozór mienia

26.

Telefax (przekazanie z UG)

0

 

0

Wyposażenie biura

27.

Zasilacz DSL (inwestycje własne)

0

+3.800

3.515

Wyposażenie biura

28.

Drukarka laserowa (inwestycje własne)

 

+1.824

1.368

Wyposażenie biura

29.

Opryskiwacz ciągnikowy (inwestycje własne)

0

+3.108

3.000

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

30.

Podnośniki hydrauliczne (inwestycje własne)

0

+24.000

21.200

Wyposażenie warsztatu naprawy autobusów i pojazdów ZK

31.

Przyczepa ciągnikowa (inwestycje UG + inwestycje ZK)

0

+22.204

22.204

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

32.

Klucz elektryczny (inwestycje własne)

0

+5.383

5.204

Wyposażenie warsztatu naprawy autobusów i pojazdów ZK

 

 

 

4.131.887

+60.319

-361.207

 

 

3.830.999

Zakupy, przyjęcie

Umorzenie

Wartość netto środków trwałych

 

 

Lp.

 
Zespoły Szkół

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2006r.

Zmiana

+ zwiększenia

- zmniejszenie

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2007r.

Sposób zagospodarowania

1.

Budynek szkolny

Budynek szkolny

154.730

1.481.274

 

142 979

1 426 248

 

Szkoła podstawowa w Kleszczewie

2.

Budynek szkoły w Tulcach

2.155.442

 

2 090  454

Szkoła w Tulcach

3.

Kserokopiarka            

2.401

 

1 844

W szkole w Tulcach

4.

Pracownia internetowa

31.790

 

19 074

Szkoła w Kleszczewie

5.

Kserokopiarka

0

 

0

Szkoła w Kleszczewie

6.

Plac zabaw dla dzieci

6.293

 

6 114

Szkoła w Tulcach

7.

Zmywarka do naczyń

1.719

 

1 068

Szkoła w Kleszczewie

8.

Huśtawka

3.667

 

3 567

Szkoła w Tulcach

9.

Notebook 2 szt

4.012

 

1 338

Szkoła Tulce  

10.

Patelnia elektryczna

4.025

 

3 387

Szkoła w Kleszczewie

11.

Pracownia językowa

15.417

 

11 717

Szkoła w Kleszczewie

12.

Pracownia językowa

15.417

 

11 717

Szkoła w Tulcach

13.

Zestaw multimedialny Panasonic

6.624

 

4 749

Szkoła w Kleszczewie

14.

zmywarka do naczyń FI 60

0

+6 443

5 842

Szkoła w Kleszczewie

15.

obieraczka do ziemniaków 0Z8N

0

+4 368

4 317

Szkoła w Kleszczewie

16.

pracownia internetowa

0

+40 776

36 698

Szkoła w Tulcach

17.

patelnia elektryczna

0

+5 002

5 002

Szkoła w Tulcach

 

Razem

 

 

 

3 882 810

0

56 589

163 284

3 776 115

Likwidacja

Zakup

Umorzenie

Wartość netto środków trwałych

 

  

 

Lp.

 

        

PRZEDSZKOLE

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2006r.

Zmiana

+ zwiększenia

- zmniejszenie

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2007r.

Sposób zagospodarowania

1.

Plac zabaw - 2 zestawy

10.991

 

10 690

Kleszczewo i Tulce

2.

Ogrodzenie wraz z szałasem

0

 

0

Przedszkole w Tulcach

3.

Ogrodzenie typu PALLAS

17.563

 

16 373

Kleszczewo

4.

Notebook

3.399

 

1 529

Do dyspozycji Dyrektora

5.

wyposażenie  ogródka Kleszczewo

0

+4 148

3 871

Kleszczewo

 

Razem

 

 

 

31 103

4 148

 

2 788

 

 

 

32 463

Zakup

Likwidacja

Umorzenie

Wartość netto środków trwałych

  

 

 

Lp.

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2006r.

Zmiana

+ zwiększenia

- zmniejszenie

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2007r.

Sposób zagospodarowania

1.

Budynek GOKiS w Kleszczewie

305.954

 

288 037

1 lokal wydzierżawiono, część pomieszczeń zajmuje GOKiS i część biblioteka

3.

Budynek na trybunie oraz nagłośnienie

10.885

 

10 522

Boisko sportowe w Kleszczewie

4.

Budynek hali sportowej w Kleszczewie

3.330.209

 

3 232 739

Wykorzystywana na cele sportowe

5.

Maszyna do czyszczenia płyty boiska hali

 

0

 

0

Utrzymanie czystości i porządku w hali sportowej

6.

Sprzęt sportowy ATLAS

0

 

0

Do ćwiczeń sportowych

7.

Kosze najazdowe

37.083

 

20 603

Hala sportowa

8.

Zestaw komputerowy

8.250

 

5 250

Kawiarenka komputerowa

9.

Automat KANIA

5.088,70

 

3 998,62

Do sprzątania hali w Tulcach

10.

Hala Sportowa w Tulcach

0

+3 856 849,48

3 776 498,48

Wykorzystywana na cele sportowe

11.

Drogi i parkingi z bet. kostki brukowej, chodniki, oprawy oświetleniowe - Tulce

0

+116 139,29

111 784,29

Przy hali w Tulcach

 

Razem

 

 

3.697.469,70

3 972 988,77

221 026,08

 

 

7 449 432,39

zakup

Umorzenie

Wartość netto środków trwałych

 

 

Lp.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2006r.

Zmiana

+ zwiększenia

- zmniejszenie

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2007r.

Sposób zagospodarowania

1.

Zestaw komputerowy

0

 

0

Na potrzeby OPS

2.

Komputer

720,30

 

323,73

 Na potrzeby OPS świadczenia rodzinne

3.

Drukarka

481,70

 

230,03

4.

Kopiarka Minolta

1.879,00

 

1 326,00

Na potrzeby OPS

5.

Drukarka OKI    przekazane z Urzędu Gminy

1.222,00

 

741,75

Na potrzeby OPS

6.

Komputer z monitorem przekazano. z Urzędu Gminy

1.364,38

 

828,54

Na potrzeby OPS

7.

Komputer

2.015,00

 

1 365,00

Na potrzeby OPS

8.

Drukarka laserowa

542,00

 

367,00

Na potrzeby OPS

9.

Urządzenie DSL

270,90

 

196,18

Na potrzeby OPS

10.

ROUTER DI -604

125,01

 

91,26

Na potrzeby OPS

11.

komputer

0

+2 500

2 062,50

Na potrzeby OPS

 

Razem

 

 

8.620,29

2 500,00

3 588,30

 

 

7 531,99

Przychody

Umorzenie

Wartość netto środków trwałych