W sprawie:
Obniżenia ceny 1 kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Data uchwały:
2006-12-05

Numer uchwały:
II/8/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.