W sprawie:
Przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2007-2010.

Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
Radę Gminy

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2006-12-28