W sprawie:
Pzyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok

Data uchwały:
2007-12-11

Numer uchwały:
XIII/79/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2007-12-11