W sprawie:
Przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2008r.

Data uchwały:
2007-12-11

Numer uchwały:
XIII/80/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2007-12-11