1. Wójt Gminy Kleszczewo

Bogdan Kemnitz

I piętro, pokój nr 18 (wejście przez sekretariat)

tel. 618 176 017

 

 2. Sekretarz Gminy

Ewa Iczakowska

I piętro, pokój nr 17 (wejście przez sekretariat)

tel. 618 176 017

 

 

 

 

3. Sekretariat Inspektor ds. obsługi sekretariatu

Katarzyna Janik

I piętro pokój nr 16 (sekretariat)

tel. 618 176 017/020/033

4. Radca prawny

Anna Woźniak-Tyczka

Sergiusz Foltynowicz

I piętro pokój nr 11

tel. 618 176 033 w. 150

5. Referat Gospodarki Finansowej

 

 

 

Skarbnik/Kierownik referatu

Agata Kaczmarek

I piętro pokój nr 15 (wejście przez pokój nr 14)

tel. 618 176 017

Zastępca Skarbnika

Agata Draht

I piętro pokój nr 14

tel. 618 176 033 w. 116

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Monika Motała (zastępstwo podinsp. Katarzyna Matysiak)

I piętro pokój nr 13

tel. 618 176 033 w. 118

Inspektor ds. wymiaru podatków 

Irena Plebanek-Pawlak

parter pokój nr 1

tel. 618 176 033 w. 135

Podinspektor ds. księgowości budżetowej 

Patrycja Tomkowiak

 

parter pokój nr 1

 

tel. 618 176 033 w. 134 

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Agnieszka Wojtuś

I piętro pokój nr 14

tel. 618 176 033 w. 115

Podinspektor ds. obsługi kasowej

Katarzyna Buśkiewicz

parter pokój nr 5

tel. 618 176 033 w. 125

 

 

6. Inspektor ds. działalności gospodarczej i funduszy unijnych

Katarzyna Sznajder-Występska

parter pokój nr 3

tel. 618 176 033 w. 130

7. Referat Spraw Obywatelskich

 

 

 

Kierownik referatu/ Kierownik USC

Katarzyna Rybicka

parter pokój nr 2

tel. 618 176 033 w. 133

Stanowisko ds. dowodów osobistych/ zastępca kierownika USC

Zygmunt Sawicki

parter pokój nr 2

tel. 618 176 033 w. 132

 8. Referat ochrony środowiska i rolnictwa

 

 

 

Kierownik referatu

Monika Nowicka

parter pokój nr 6

tel. 618 176 033 w. 124

Podinspektor ds. gospodarki odpadami

Agnieszka Bogurska

parter, pokój nr 9

tel. 618 176 033 w.121

Podinspektor ds. księgowości i windykacji opłat

Katarzyna Wojaczek

parter, pokój nr 6

tel. 618 176 033 w.123

 

 

 

 

9. Inspektor ds. obsługi rady gminy i promocji gminy/Koordynator do spraw dostępności

Agata Zdobylak

parter pokój nr 8

tel. 618 176 033 w. 137

10. Referat oświaty

 

 

 

Kierownik referatu

Magdalena Sołtysiak

I piętro budynek OPS/Policja

tel. 618 176 033 w. 221

Podinspektor ds. kadrowo-płacowych

Dorota Grześkowiak

I piętro budynek OPS/Policja

tel. 618 176 033 w. 219

Inspektor ds. księgowo-administracyjnych

Bogumiła Plaszczak

I piętro pokój nr 12

tel. 618 176 033 w. 119

11. Referat infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

 

 

p.o. Kierownika referatu /Inspektor ds. infrastruktury i dróg

Monika Niemier

parter pokój nr 4

tel. 618 176 033 w. 129

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Mariusz Siwczak

parter pokój nr 4

tel. 618 176 033 w. 127

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Magdalena Trubłajewicz / Dorota Kordylewska

parter pokój nr 3

tel. 618 176 033 w. 131

Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji

Joanna Laskowska

parter pokój nr 3

tel. 618 176 033 w. 174 

Inspektor  ds. inwestycji /

Podinspektor ds. inwestycji

Martyna Hursowicz

parter pokój nr 4

tel. 618 176 033 w. 128

Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Agata Wiśniewska 

parter pokój nr 4

tel. 618 176 033 w. 126

 

 

 

 

12. Inspektor ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa /Inspektor ochrony danych

Katarzyna Śliwińska

I piętro pokój nr 12

tel. 618 176 033 w. 120