W sprawie:
Przekształcenia Przedszkola w kleszczewie

Data uchwały:
2008-04-30

Numer uchwały:
XIX/118/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-04-30 z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008r.