W sprawie:
Planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz określenia granic ich obwodów.

Data uchwały:
2008-09-18

Numer uchwały:
XXII/166/2008

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 września 2008r.