W sprawie:
przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2010r.

Data uchwały:
2009-12-22

Numer uchwały:
XXXIX/265/2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2009-12-22