I N F O R M A C J A

 o zgłoszeniach kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

 

W  związku z wyborami do  Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009r. informuję, iż  zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przejmowane do dnia  8 maja 2009r. w siedzibie  Urzędu Gminy w Kleszczewie  ul. Poznańska 4,  I piętro, pokój nr  17 w godzinach pracy Urzędu tj.

- w poniedziałki  w godz. od 8.00 do 16.00,

- od wtorku do piątku  w godz. 7.00 do 15.00.

Zgłoszenia kandydatów  na członków  obwodowych komisji wyborczych może być dokonane przez   pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę  upoważnioną  przez pełnomocnika.

Zgłoszenie  kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  jest dokonywane  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych do sejmu i Senatu RP ( Dz.U. Nr 84 poz. 921 ze zmianami).

Wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 07 czerwca 2009r, przeprowadzone zostaną na terenie Gminy Kleszczewo  w  następujących   obwodach głosowania:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

 

 

1

 

Kleszczewo, Lipowice, Bugaj, Poklatki, Bylin, Nagradowice, Krzyżowniki, Śródka, Zimin,  Krerowo, Markowice

 

Ośrodek Kultury

w  Kleszczewie

 

2

 

Tulce

 

 

Szkoła Podstawowa w Tulcach

 

3

 

 

Gowarzewo, Szewce, Tanibórz, Komorniki

 

Strażnica OSP w

Gowarzewie