W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Wojciecha Hoffmanna, Wojewoda Wielkopolski zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Kleszczewo, przypadające na dzień 24 maja 2009r. (Zarządzenie Nr 70 /09 z dnia 20 marca 2009r.)

Wybory uzupełniające przeprowadzone zostaną  do Rady Gminy Kleszczewo dla wyboru radnego w dwumandatowym okręgu wyborczym Nr 1  obejmującym sołectwo Kleszczewo (wsie: Kleszczewo, Lipowiec, Bugaj) oraz sołectwo Poklatki.

Poniżej przedstawiamy kalendarz wyborczy, określający termin wykonania czynności, stanowiący załącznik do Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 70/09 z dnia 20 marca 2009r.

 

Termin wykonania czynności

 

Treść czynności

 

 

do 2009-03-25

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kleszczewo w okręgu wyborczym nr 1

 

 

 

do 2009-04-04

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie

 

zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego

do 2009-04-06

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie

do 2009-04-09

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie

do 2009-04-24

do godz. 24.00

zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 1

do 2009-04-24

zgłaszanie wójtowi kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

 

 

do 2009-05-03

powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Kleszczewie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

 

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 2009-05-09

rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierające numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach na radnego umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnym oznaczeniem kandydatów

do 2009-05-10

sporządzenie spisu wyborców   w Urzędzie Gminy w Kleszczewie

2009-05-22

do godz.24.00

zakończenie kampanii wyborczej

2009-05-23

przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

2009-05-24

w godz. 6.00 – 20.00

 

głosowanie