OBWIESZCZENIE

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie

z dnia 22 kwietnia 2009r.

o obsadzeniu mandatu  radnego w wyborach uzupełniających/ponownych*

do Rady Gminy  Kleszczewo

bez głosowania.

 

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (z 2003r. Dz. U. Nr 159, poz. 1547, z 2004r.  Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592) Gminna Komisja Wyborcza w Kleszczewie podaje do wiadomości wyborców co następuje:

 

1. W okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Kleszczewo wybory uzupełniające/ponowne dotyczyły obsadzenia 1 mandatu,  Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała   1   kandydata na radnego.

W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 1 głosowania w wyborach do Rady Gminy  Kleszczewo nie przeprowadza się.

2.       Za wybranego na radnego Gminna Komisja Wyborcza w Kleszczewie uznaje następującego zarejestrowanego kandydata:

 

z listy  nr 1  KWW Jana Rajchelta

 

  1. Jan Henryk Rajchelt

 

 

Przewodniczący

            Gminnej Komisji Wyborczej

 

                                                                                              Mirosława Nowak