OBWIESZCZENIE

 

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie

z dnia 22 kwietnia 2009r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających

do Rady Gminy  Kleszczewo

zarządzonych na dzień 24 maja 2009r.

 

 

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (z 2003r. Dz. U. Nr 159, poz. 1547, z 2004r.  Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592) Gminna  Komisja Wyborcza w Kleszczewie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

 

 

Okręg Nr 1

 

Lista Nr  1   KWW Jana Rajchelta

 

1.       Rajchelt Jan Henryk, lat 53, zamieszkały Kleszczewo

 

 

 

 

Przewodniczący

             Gminnej Komisji Wyborczej

 

                                                                                              Mirosława Nowak