W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.

Data uchwały:
2011-06-29

Numer uchwały:
IX/57/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia