W sprawie:
upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.

Data uchwały:
2011-09-07

Numer uchwały:
X/74/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia