W sprawie:
wyrazenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków finansowych stanowiacych fundusz sołecki

Data uchwały:
2013-02-15

Numer uchwały:
XVII/130/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia