W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie ze srodków komunikacji gminnej

Data uchwały:
2012-09-28

Numer uchwały:
XXII/160/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego