W sprawie:
uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zadań realizowanych w 2012r.

Data uchwały:
2013-03-27

Numer uchwały:
XXVIII/215/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia