W sprawie:
uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie mających pokrycia budżetowego w planach dochodów budżetowych Gminy Kleszczewo w 2012r.Data uchwały:
2013-03-27

Numer uchwały:
XXVIII/216/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia