W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie

Data uchwały:
2013-04-24

Numer uchwały:
XXIX/220/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia