W sprawie:
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne.

Data uchwały:
2013-09-25

Numer uchwały:
XXXIII/248/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia