W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024

Data uchwały:
2013-09-25

Numer uchwały:
XXXIII/250/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia