W sprawie:
zmiany budżetu na 2013r.

Data uchwały:
2013-10-30

Numer uchwały:
XXXIV/255/2013

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2013r.