W sprawie:
nadania nazw ulicom w miejscowości Gowarzewo

Data uchwały:
2014-01-29

Numer uchwały:
XXXVII/271/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego