W sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Data uchwały:
2014-03-27

Numer uchwały:
XXXIX/294/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia