W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzysztania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" należących do Gminy Kleszczewo.

Data uchwały:
2014-04-30

Numer uchwały:
XL/301/2014

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.