W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Data uchwały:
2014-06-25

Numer uchwały:
XLII/308/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.