W sprawie:
ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego środkami komunikacji gminnej

Data uchwały:
2014-09-03

Numer uchwały:
XLIII/314/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego