W sprawie:
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Kleszczewo na rok 2015 na realizację projektu "Podniesienie wyposażenia technicznego OSP w Kleszczewie, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem" współfinan

Data uchwały:
2014-09-30

Numer uchwały:
XLIV/325/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia