PLAN PRACY

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA I PÓŁROCZE 2015r.

 

 

TERMIN POSIEDZENIA

TEMAT POSIEDZENIA

MATERIAŁY PRZYGOTOWUJE

STYCZEŃ

Projekt budżetu na 2015r.

 

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

LUTY

Schronisko dla zwierząt w Skałowie.

Dyrektor Biura

MARZEC

Działalność Gminnej Spółki Wodnej.

Przewodniczący GSW

KWIECIEŃ

Działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przedstawiciel ARiMR

MAJ

Wykonanie budżetu gminy za 2014r.

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

CZERWIEC

1.     Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie  ścieków na terenie gminy.

2.     Plan pracy na II półrocze 2015r.

Dyrektor ZK

 

   Przewodniczący Komisji

Tadeusz Lammel