W sprawie:
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Data uchwały:
2015-03-04

Numer uchwały:
IV/25/2015

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2015r.