W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków

Data uchwały:
2015-04-29

Numer uchwały:
VI/32/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego