W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015r.

Data uchwały:
2015-05-27

Numer uchwały:
VII/39/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia