W sprawie:
powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Data uchwały:
2015-09-02

Numer uchwały:
IX/55/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia