PLAN PRACY

KOMISJI FINANSOWO - GOSPODARCZEJ

NA I PÓŁROCZE 2016r.

 

 

TERMIN POSIEDZENIA

TEMAT POSIEDZENIA

MATERIAŁY PRZYGOTOWUJE

styczeń

Działalność OSP na terenie gminy:

1)     zakup sprzętu

2)     działalność statutowa

3)     osiągnięcia

4)     szkolenia i plany rozwoju

 

 

luty

 

Działalność GOKiS i plany na 2016r.

 

 

 

marzec

 

Finanse  Zespołu  szkół  w Kleszczewie

i w Tulcach

 

 

 

kwiecień

 

Zakład Komunalny działalność i plany na 2016r.

 

 

 

maj

 

Wykonanie budżetu gminy za 2015r.

 

 

czerwiec

1.Plany sprzedaży majątku gminy w 2016r.

2.Dotacje unijne.

3. Plan pracy na II półrocze 2016r.