PLAN PRACY

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA I PÓŁROCZE 2016r.

 

 

TERMIN POSIEDZENIA

TEMAT POSIEDZENIA

MATERIAŁY PRZYGOTOWUJE

 

styczeń

Informacja nt. wydawanych zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów – nowe nasadzenia

 

 

luty

 

Działalność  Izb Rolniczych

 

 

marzec

 

Działalność Gminnej Spółki Wodnej

 

 

 

kwiecień

 

Działalność Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

 

Sprawy bieżące.

 

 

 

 

maj

 

Wykonanie budżetu  za 2015r.

 

 

 

 

 

czerwiec

1. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków na terenie gminy.

 

2. Plan pracy na II półrocze 20126r.