W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo.

Data uchwały:
2017-02-22

Numer uchwały:
XXVI/180/2017

Podjęta przez:
Rdę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia